english deutsch

Muzeum Zoologiczne UJ

Kropka

Współpraca z Muzeum Zoologicznym i profesorem Januszem Wojtusiakiem rozpoczęła się jeszcze w latach 80-tych i trwa do dziś.
Dzięki uwagom i sugestiom profesora udoskonalaliśmy nasze wyroby do potrzeb opiekunów kolekcji. W muzeum znajdują się nasze mahoniowe i lipowe gabloty oraz szafy do ich przechowywania.


www.mzuj.uj.edu.pl

 

Collegium Iuridicum UJ Kraków