polski english

Zusammenarbeit

Point

Zoologisches Museum der Jagiellonen Universität (www.mzuj.uj.edu.pl)
Muzeum Przyrodnicze PAN (www.isez.pan.krakow.pl)
Universität Oxford Naturhistorisches Museum (www.oum.ox.ac.uk)
National History Museum (www.nhm.ac.uk)
Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologi (www.biologia.amu.edu.pl)
Nationalmuseum Cardiff (www.museumwales.ac.uk)
University of Glasgow (www.hunterian.gla.ac.uk)
National Museums Liverpool (www.liverpoolmuseums.org.uk)
Central Science Laboratory in York (www.sciencecityyork.org.uk)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (www.biol.uni.torun.pl)
Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego (www.mindstorm.pl/_projekty/bsg)
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Entomologii Leśnej (www.les.ar.krakow.pl)
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (www.puls.edu.pl)
Babiogórski Park Narodowy (www.bgpn.pl)
Uniwersytet Śląski w Katowicach (www.us.edu.pl)
Muzeum Archeologiczne w Krakowie (www.ma.krakow.pl)
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie (www.piorin.gov.pl/krakow)
ASP w Krakowie (www.asp.krakow.pl)
ComArch (www.comarch.pl)